Truyện cười ngắn

Trên dương thế, có một con lợn bị đem ra giết thịt... more
Mylove Aug 17
Hai cha con nhà kia vốn là dân chơi cờ tướng ... more
Mylove Aug 15
Điện thoại rung… + Chào A iu! - Chào E! (tin n... more
Mylove Aug 14

Diễn đàn truyện cười vui

Thỏ tung tăng chạy trong rừng thì gặp sói đang... More
Mylove Aug 13
Cha nói với con:- Mày cầm cái chai đi mua một... More
Mylove Aug 9
Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau:- Dạo này đi... More
Mylove Aug 9
Có những lúc giật mình tan giấc mộng.Anh vô... More
Mylove Aug 6

Các thành viên