Truyện cười ngắn

Product name: Glucopha ge Active ingredient: M... more
Wayne Unruh 2 giờ trước
Nombre del producto: Cialis-soft Sustancia ac... more
Wayne Unruh 2 giờ trước
Nombre del producto: Nolvadex Sustancia activ... more
Wayne Unruh 2 giờ trước

Diễn đàn truyện cười vui

Thỏ tung tăng chạy trong rừng thì gặp sói đang... More
Mylove Aug 13 '14
Cha nói với con:- Mày cầm cái chai đi mua một... More
Mylove Aug 9 '14
Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau:- Dạo này đi... More
Mylove Aug 9 '14
Có những lúc giật mình tan giấc mộng.Anh vô... More
Mylove Aug 6 '14

Các thành viên