An toàn

An toàn

Lãnh đạo công ty hỏi viên thư ký: "Anh giữ giấy tờ của mình ở đâu?"

"Trong một cái hộp chắc chắn thưa ngài."

"Có đáng tin cậy không?"

"Có chứ ạ. Ngài không thể mở nó bằng bất cứ chiếc chìa khoá nào."

"Thế làm thế nào mà anh mở nó đây?"

"Với một cái tuốc nơ vít", viên thư ký đáp.

Từ khóa từ Google:

  • https://truyencuoivui com/truyen-cuoi/truyen-cuoi-nghe-nghiep

Check Also

Leng keng

Leng keng

Hai cựu chiến binh đang nói khoác về đơn vị của họ. – À, đại …