Home / Văn vui cười / Bài văn bất hủ của học trò – Em hãy giải thích câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”

Bài văn bất hủ của học trò – Em hãy giải thích câu tục ngữ “Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”

original - Bài văn bất hủ của học trò - Em hãy giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh"

Đề: Em hãy giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh".

Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ. Câu tục ngữ trên nhằm kêu gọi nhân dân đánh đuổi quân giặc xâm lược.

Check Also

edfd27f3270c36eedae 310x165 - Bài văn bất hủ của học trò - Tả cây hoa hồng

Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây hoa hồng

Đề bài: Tả cây hoa hồng Mẹ em mới mua một cây hồng, để ở …