Home / Văn vui cười / Bài văn bất hủ của học trò – Phân tích câu thơ “Sông dài, trời rộng, bến cô liêu”

Bài văn bất hủ của học trò – Phân tích câu thơ “Sông dài, trời rộng, bến cô liêu”

funny idioms 1024x768 1 - Bài văn bất hủ của học trò - Phân tích câu thơ "Sông dài, trời rộng, bến cô liêu"

Đề bài: Phân tích câu thơ "Sông dài, trời rộng, bến cô liêu"

"Bến cô liêu" thì có nghĩa cô liêu là tên của một bến đò. Và "Cô" ở đây chỉ cô gái đứng cô đơn một mình.

Check Also

celmaiprost 1520609945 310x165 - Bài văn bất hủ của học trò - Tả cây bàng

Bài văn bất hủ của học trò – Tả cây bàng

Đề bài: Tả cây bàng Cây bàng ở trường em nó già, cũ kỹ lắm …