Bằng 3 bao

Bằng 3 bao

Bạch Tuyết và Khăn Đỏ đang ngồi tán gẫu, một cô nói ước gì bây giờ vẫn có Bụt cho mình một điều ước. Cô vừa dứt lời thì Bụt hiện lên, tay cầm hai bao tải và nói:

– Hai bao này đựng đầy chim, một bao cứng, một bao mềm, cho mỗi con một bao.

Khăn Đỏ nói "Em bé hơn, em chọn trước" và chọn ngay bao cứng. Bạch Tuyết cười và lấy bao mềm. Sau khi bụt đi khỏi, Khăn Đỏ hỏi:

– Mềm thì được tích sự gì, sao chị lại còn cười?

– Em dại lắm, bao của chị mà cứng lên thì bằng 3 bao của em.

Check Also

Cứu tàu suốt đêm

Cứu tàu suốt đêm

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của …