Bệnh đa nghi

Bệnh đa nghi

Trong bữa ăn, chồng bảo vợ:

– Trên đời này, có nhiều người đến là đa nghi. Nghe ai nói bất cứ điều gì, họ cũng nghĩ ngay đến mình…

– Vợ nhíu mày: Anh nói thế là ám chỉ em đấy phải không?

Loading...

Từ khóa từ Google:

  • bệnh đa nghi
Xem thêm:  Có lợi ích gì?