Bệnh tật

Bệnh tật

Một lần nọ có hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong công viên.

– Tôi sống nghèo vì bệnh tật.Còn ông?

– Tôi sống sung sướng vì bệnh tật!

– Sao vậy?

– Vì tôi là thầy thuốc!

Check Also

Bí quyết giúp nhân viên đi làm đúng giờ

Bí quyết giúp nhân viên đi làm đúng giờ

Có một công ty nọ tất cả nhân viên không bao giờ đi làm trễ …