Bệnh tật

Bệnh tật

Một lần nọ có hai người đàn ông nói chuyện với nhau trong công viên.

– Tôi sống nghèo vì bệnh tật.Còn ông?

– Tôi sống sung sướng vì bệnh tật!

– Sao vậy?

– Vì tôi là thầy thuốc!

Từ khóa từ Google:

  • tiếu lâm nghề thày giáo

Check Also

Nghệ thuật bán hàng

Nghệ thuật bán hàng

Nhân viên bán hàng don đả mời chào một người khách – Ông mua chiếc …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *