Bill Gates đánh ghen

Bill Gates đánh ghen

Các thiết bị trong nhà Bill Gates đều hoạt động theo chương trình lập sẵn và được điều khiển từ xa bởi một máy tính trung tâm. Một hôm, Bill về nhà muộn, vừa mở cửa phòng ngủ thì thấy cô vợ và tình nhân đang hú hí trên giường. Bill bình tĩnh khép cửa lại và đ i đến bên máy tính, chọn đường dẫn đến địa chỉ phòng ngủ rồi khởi động file có tên:

Diệt_ virus_ phòng_ ngủ.exe.

Check Also

Đừng lo

Đừng lo

Thủ tướng Winston Churchill có một bộ ria rất đẹp. Một hôm, trong một cuộc …