Home / Truyện cười / Truyện cười học đường / Các em làm gì sau giờ học

Các em làm gì sau giờ học

Các em làm gì sau giờ học

Giáo viên: Sau giờ học các em làm gì ?

Học sinh thứ nhất: Em mua cần sa chỗ thằng Yakobo

Học sinh thứ hai: Em mua thuốc lá chỗ thằng Yakobo

Học sinh thứ ba: Em mua Cocaine chỗ thằng Yakobo

Học sinh thứ 4: Em ở nhà chăm chỉ làm bài tập

Thầy giáo : Rất tốt, tôi sẽ cho em làm lớp trưởng, trở thành một tấm gương sáng cho các học sinh khác noi theo. Tên em là gì?

– Yakobo !

Check Also

Cách miêu tả một chú gà trống của học sinh

Cách miêu tả một chú gà trống của học sinh

Cô giáo gọi một học sinh lên bảng: – Con hãy miêu tả một chú …