Home / Câu đố vui / Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

Funny Smiling Baby Picture - Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

Cái gối.

Check Also

funny idioms 1024x768 1 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …