Home / Câu đố vui / Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

laughter 1369402 960 720 - Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

Cái gì buổi sáng mất đầu, buổi tối có lại?

Cái gối.

Check Also

laughter 1369402 960 720 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …