Home / Câu đố vui / Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Funny Smiling Baby Picture - Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Mỏ neo.

Check Also

1 15178002158821352386488 310x165 - Con gì càng chạy nhanh càng sống dai?

Con gì càng chạy nhanh càng sống dai?

Con gì càng chạy nhanh càng sống dai? Con mồi