Home / Câu đố vui / Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

twenty208 - Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Cái gì cần thì vất đi, không cần thì lượm lại?

Mỏ neo.

Check Also

featimg funny baby 310x165 - Con gì bỏ đuôi thành con cá?

Con gì bỏ đuôi thành con cá?

Con gì bỏ đuôi thành con cá? Con cáo