Home / Câu đố vui / Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

original - Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Lá cờ

Check Also

Funny Smiling Baby Picture 310x165 - Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng? Con cá voi