Home / Câu đố vui / Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

funny animal picture - Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

Thang

Check Also

celmaiprost 1520609945 310x165 - Ai chỉ làm việc 1 ngày duy nhất trong năm mà ko bị sa thải?

Ai chỉ làm việc 1 ngày duy nhất trong năm mà ko bị sa thải?

Ai chỉ làm việc 1 ngày duy nhất trong năm mà ko bị sa thải? …