Home / Câu đố vui / Cái gì lặn mà không lặn?

Cái gì lặn mà không lặn?

animal ape banana 321552 1 1200x675 1 - Cái gì lặn mà không lặn?

Cái gì lặn mà không lặn?

Mặt trời

Check Also

1ttdddd 310x165 - Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ?

Cái gì đi lên đi xuống mà vẫn nằm nguyên một chỗ? Thang