Home / Câu đố vui / Cái gì lặn mà không lặn?

Cái gì lặn mà không lặn?

animal ape banana 321552 1 1200x675 1 - Cái gì lặn mà không lặn?

Cái gì lặn mà không lặn?

Mặt trời

Check Also

original 310x165 - Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?

Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?

Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm? Cây …