Căng thẳng

Căng thẳng

Bệnh nhân và bác sĩ trao đổi với nhau:

– Tôi thường căng thẳng và sợ hãi vào những kỳ thi lấy bằng lái xe.

– Không sao đâu, cuối cùng rồi ông cũng thi đậu thôi mà.

– Không, tôi là giám khảo.

 

Check Also

Tác dụng của ôtô

Tác dụng của ôtô

Gặp nhau bên lề hội thảo về an toàn giao thông, tàu hoả bảo với …