Home / Truyện cười / Truyện cười Vova / Chắc chắn là thế rồi!

Chắc chắn là thế rồi!

Chắc chắn là thế rồi!

Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.

– Cô giáo : Người khôn ngoan luôn luôn biết nghi ngờ, còn kẻ ngu dốt thì lúc nào cũng tuyên bố chắc chắn.

– Vova: Thưa cô ! Cô tin chắc chứ ?

– Cô giáo: Chắc chắn

Check Also

Bố của Vova

Bố của Vova

Hàng ngày Vôva thấy mẹ quát tháo bố, mỗi khi ông quá chén hoặc đôi …