Cho voi ăn đậu

Cho voi ăn đậu

Người quản lí vườn thú hỏi ba đứa trẻ:

– NQL: Các cháu đang làm gì vậy?

– ĐT1: Cháu ném đậu cho voi ăn

– ĐT2: Cháu cũng cho voi ăn đậu

– NQL: Còn cháu tên gì vậy?

– ĐT3: Các bạn gọi cháu là hạt đậu

– NQL: Trời ??!??!

 

Check Also

Ông Ba Bị ở trong tủ

Ông Ba Bị ở trong tủ

Vợ chồng nọ có đứa con đã 5 tuổi mà cứ khóc cả ngày.  Hôm …