Chức vụ

Chức vụ

Mục sư đi truyền đạo tận Châu Phi xa xôi. Dọc đừơng, ông đụng phải một tên trong bộ lạc ăn thịt người tại đây:" Tại sao cứ nhìn tôi chăm chăm thế ?" mục sư hỏi

Thổ dân trả lời:"Tôi có nhiệm vụ kiểm soát lương thực trong bộ lạc" .

Check Also

Nghề trông quán nét

Nghề trông quán nét

Lưu ý, không nên đọc một mình vì rất có thể những người xung quanh …