Home / Câu đố vui / Con gì bỏ đuôi thành con cá?

Con gì bỏ đuôi thành con cá?

loat anh dong vat vui nhon xem la cuoi Hinh 7 - Con gì bỏ đuôi thành con cá?

Con gì bỏ đuôi thành con cá?

Con cáo

Check Also

funny yoga memes 310x165 - Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ? Lá cờ