Home / Câu đố vui / Con gì chỉ có sống không có chết?

Con gì chỉ có sống không có chết?

original - Con gì chỉ có sống không có chết?

Con gì chỉ có sống không có chết?

Con dao có sống dao

Check Also

682 mot nam co muoi hai thang 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …