Home / Câu đố vui / Con gì cho ăn thì chết nhanh, bỏ đói lại sống lâu?

Con gì cho ăn thì chết nhanh, bỏ đói lại sống lâu?

Funny Smiling Baby Picture - Con gì cho ăn thì chết nhanh, bỏ đói lại sống lâu?

Con gì cho ăn thì chết nhanh, bỏ đói lại sống lâu?

Con heo đất

Check Also

truyencuoivuive 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …