Home / Câu đố vui / Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

pet 2633165 960 720 - Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

Con gì đầu ở dưới nước, đuôi lại trên rừng?

Con cá voi

Check Also

animal ape banana 321552 1 1200x675 1 310x165 - Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ?

Cái gì cứ bay liên tục mà vẫn đứng yên một chỗ? Lá cờ