Home / Câu đố vui / Con gì thắng ông vua mà thua ông thầy chùa?

Con gì thắng ông vua mà thua ông thầy chùa?

celmaiprost 1520609945 - Con gì thắng ông vua mà thua ông thầy chùa?

Con gì thắng ông vua mà thua ông thầy chùa?

Con chí

Check Also

funny animal picture 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …