Home / Câu đố vui / Con gì thắng ông vua mà thua ông thầy chùa?

Con gì thắng ông vua mà thua ông thầy chùa?

funny idioms 1024x768 1 - Con gì thắng ông vua mà thua ông thầy chùa?

Con gì thắng ông vua mà thua ông thầy chùa?

Con chí

Check Also

funny idioms 1024x768 1 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …