Công cụ

Công cụ

Một anh bị công an kinh tế bắt quả tang tại nhà có chứa nhiều vỏ chai bia, đồ đóng  nút chai… chỉ có  điều là không có  một chai nào  có  bia cả. Nhưng anh ta vẫn bị đưa ra tòa vì tội làm bia giả.

Trứơc tòa anh ta vẫn khăng khăng là mình vô tội.  Tòa án vẫn khăng khăng là anh ta có tội làm bia giả. Trước khi bồi  thẩm đoàn  nghị án tòa cho phép anh ta nói lời cuối cùng. Anh ta nói như sau :

– "Thưa quý tòa, nếu quý tòa kết tội con làm bia giả chỉ vì bắt được con có công cụ làm bia thì con xin quý tòa cho con nhận thêm một tội nữa là tội hiếp dâm "

Quan tòa: – Sao vậy, ở đâu và khi nào ? Khai tiếp trước toà đi .

– Dạ không, chỉ là con có công cụ để hiếp dâm nhưng chưa thực hiện thôi ạ.

Check Also

Vượt ngục

Vượt ngục

Có 2 tên tù có ý định vượt ngục nhưng cửa ngục luôn luôn khoá …