Cười hở răng

Cười hở răng

– Tuấn: Cậu làm thế mà ko sợ thằng Tài nó cười cho à?

– Hùng: Sợ cái gì mà sợ! Nó cười thì hở 12 cái răng.

– Tuấn: Sao lại 12 cái răng chứ? Cười hở 10 cái răng chứ.

– Hùng: Nhưng nó có thêm 2 cái răng khểnh mà!

– Tuấn: !?!

Check Also

Trắng và đen

Trắng và đen

Tân sang chơi nhà Tài – Tân hỏi: Này Tài ơi! Sao chị của cậu …