Cưỡi ngựa hái cam

Cưỡi ngựa hái cam

Hai vợ chồng lục sục mạnh quá, đến nỗi đứa con đáng ghét tỉnh giấc. Cậu con thấy bố nhấp nhổm liền hỏi:

– Bố đang làm gì đấy?

Ông bố nhanh trí trả lời:

– Bố đang cưỡi ngựa hái cam cho con uống đây!

Check Also

Cứu tàu suốt đêm

Cứu tàu suốt đêm

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của …