Home / Câu đố vui / Đằng nào cũng bị loại

Đằng nào cũng bị loại

twenty208 - Đằng nào cũng bị loại

Trong 1 cuộc thi vấn đáp:

GV: Trên 1 máy bay có 500 cục gạch, rơi 1 cục hỏi còn mấy cục?

HS: Dễ quá! 499 cục
.
.

GV: Làm thế nào trong 3 bước bỏ đc con voi vào tủ lạnh?

HS: B1: mở tủ lanh B2: nhét con voi vào

B3:đóng tủ lạnh
.
.
GV: Thế trong 4 bước, làm sao để nhé con hươu cao cổ vào tủ lạnh?

HS: B1:mở tủ lạnh B2: lôi con voi ra

B3:nhét con hươu vào B4:đóng tủ lạnh
.
.
GV: Tốt! thế trong cuộc họp đầy đủ các loại muôn thú trên thiên đình thì sao vẫn thiếu 1 con?

HS: Thiếu con hươu cao cổ đang bị nhốt trong tủ lạnh
.
.
GV: Thế sao trong 1 con sông đầy cá sấu mà bà lão đi qua vẫn ko bị ăn thịt?

HS: Vì cá sấu đi họp trên thiên đình hết rồi
.
.
GV: Một bà lão đi qua cầu, tự dưng bà ta lăn ra chết. Hỏi tại sao bà ta chết?

HS: Bà ta bị đột quỵ thì phải…
.
.
GV: Sai! bà ta bị cục gạch trên máy bay rơi trúng đầu chết. Cậu bị loại! Người tiếp theo.

Check Also

1 15178002158821352386488 310x165 - Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?

Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?

Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm? Cây …