Đếm cừu

Đếm cừu

Một người khách đến thăm một trang trại nuôi cừu. Đến bên chuồng cừu anh hỏi người chăn cừu:

– Anh có tất cả bao nhiêu con cừu.

Nhìn đàn cừu đang chạy trong chuồng người chăn cừu đếm:

– Một, hai, ba,…..Như thế tôi có 427 con.

Người khách cố thử đếm nhưng anh không thể nào đếm nổi số cừu. Anh thắc mắc:

– Thế anh làm cách nào mà đếm nổi.

– Đơn giản thôi. Anh chỉ việc đếm số chân rồi đem chia cho 4

Một người khách đến thăm một trang trại nuôi cừu. Đến bên chuồng cừu anh hỏi người chăn cừu:

– Anh có tất cả bao nhiêu con cừu.

Nhìn đàn cừu đang chạy trong chuồng người chăn cừu đếm:

– Một, hai, ba,…..Như thế tôi có 427 con.

Người khách cố thử đếm nhưng anh không thể nào đếm nổi số cừu. Anh thắc mắc:

– Thế anh làm cách nào mà đếm nổi.

– Đơn giản thôi. Anh chỉ việc đếm số chân rồi đem chia cho 4.

Từ khóa từ Google:

  • https://truyencuoivui com/dem-cuu html

Check Also

Chuyện vợ chồng anh Lương chị Ví

Chuyện vợ chồng anh Lương chị Ví

Anh Lương đi làm xa nhà tháng mới về một lần, hôm nay nghe tin …