Home / Truyện cười / Truyện tiếu lâm / Đèn của tôi, đèn của anh

Đèn của tôi, đèn của anh

Đèn của tôi, đèn của anh

Có 1 anh mù phải sang làng bên có tí việc.Lúc trở về trời vừa sẩm tối.Anh mù hỏi mượn cái đèn,chủ lấy làm lạ hỏi:

– Anh mù thì sao cần gì đèn?

– Không tôi dùng đèn để người khác trông thấy sáng khỏi phải đụng tôi

Nghe anh mù nói cũng có lý nên chủ nhà cho mượn đèn.Thoạt nhiên đi được

Một quãng đường dài không xảy ra việc gì.Mãi sau , co 1 người đụng phải anh mù ngã lăn queo.anh lóp ngóp bò dậy,giương.đôi mắt trắng lên mà gắt rằng:

– Không có mắt hay sao mà không trông thấy đèn sáng hử ? đồ đui !

Người đó bèn trả lời:

– Anh bị điên hay sao ? đèn của anh có cháy đếch đâu mà nhặng lên như thế?

Check Also

Cặt ngắn hay cặt dài?

Cặt ngắn hay cặt dài?

Một anh thanh niên đem theo một xấp vải quần đi vô tiệm may nọ. …