Home / Truyện cười / Truyện cười nhà binh / Điều đó không cấm

Điều đó không cấm

Điều đó không cấm

Cô gái xinh đẹp vừa cởi đồ và sắp bước xuống hồ để tắm. Không biết từ đâu hiện ra một anh lính:

– Thưa cô, ở hồ này cấm tắm!

– Sao anh không thông báo lúc tôi cởi quần áo? – cô gái tức giận.

– Anh em trong đại đội ngăn cản tôi, vả lại điều đó thì… không cấm!

Check Also

Tuyển quân

Tuyển quân

Trong một phòng tuyển binh tại tỉnh Québec ở Canađa, viên sĩ quan phụ trách …