Được cho nghỉ sớm

Được cho nghỉ sớm

Giám đốc hỏi người xin việc:

– Ở chỗ cũ, anh làm việc được bao lâu?

– 10 năm, thưa ông.

– Thế sao anh lại ra đi?

– Dạ, hợp đồng là 20 năm, nhưng em được… ân xá.

Check Also

Bí quyết giúp nhân viên đi làm đúng giờ

Bí quyết giúp nhân viên đi làm đúng giờ

Có một công ty nọ tất cả nhân viên không bao giờ đi làm trễ …