Home / Câu đố vui / Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

funny animal picture - Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa hậu.

Check Also

animal ape banana 321552 1 1200x675 1 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …