Home / Câu đố vui / Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

682 mot nam co muoi hai thang - Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa hậu.

Check Also

Funny Smiling Baby Picture 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …