Home / Câu đố vui / Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

twenty208 - Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa gì biết ăn, biết nói, biết hát …?

Hoa hậu.

Check Also

pet 2633165 960 720 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …