Home / Truyện cười nhà binh / Lạc đà làm gì?

Lạc đà làm gì?

Lạc đà làm gì?

Tốt nghiệp trường sỹ quan, Tom được cử đến một trại lính giữa sa mạc. Không chỉ thiếu nước tắm giặt mà còn thiếu nhiều thứ khác vì ở đây cách xa vùng dân cư. Thấy có mấy con lạc đà hôi hám trong trại, Tom hỏi Mike, một chú lính đồng niên, "Trại lính cần lạc đà làm gì? "

 "Để thỉnh thoảng giải quyết một số nhu cầu cá nhân. "

Nghe cũng có lý. Một tháng sau, thấy người mình có mùi lạc đà nặng quá, Tom hỏi Mike, "Này, làm kiểu gì mà người không bị lây mùi? "

Nghĩ một lúc Mike phá ra cười, "Mày nhầm rồi, ý tao muốn nói là thỉnh thoảng cưỡi lạc đà ra quán bia ngoài thị trấn ấy chứ!"

Check Also

Tuyển quân

Tuyển quân

Trong một phòng tuyển binh tại tỉnh Québec ở Canađa, viên sĩ quan phụ trách …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *