Làm nhục

Làm nhục

Một cô đến đồn cánh sát thưa vì bị 41 thằng mất dạy làm nhục. Cảnh sát hứa sẽ bắt ngay 41 thằng mất dạy đó bỏ tù rục xương.

Cô nói không cần bắt hết, chỉ cần bắt thằng số 13, 17 và 41 thôi.

Check Also

Cứu tàu suốt đêm

Cứu tàu suốt đêm

Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của …