Home / Câu chúc vui / Lời chúc dễ ghét

Lời chúc dễ ghét

animal ape banana 321552 1 1200x675 1 - Lời chúc dễ ghét

Chúc…

Trẻ trung như heo sữa,

Bốc lửa như heo hơi,

Chịu chơi như heo nái,

Hăng hái như heo con,

Sắc son như heo đất,

Đủ chất như ..heo thịt

Check Also

Funny Smiling Baby Picture 310x165 - Chim vành khuyên

Chim vành khuyên

Có con chim vành khuyên mập, Dáng trông thật du côn nhé. Mặt thẹo, đầu …