Home / Truyện cười / Truyện cười trẻ em / Lời giáo huấn của mẹ

Lời giáo huấn của mẹ

Lời giáo huấn của mẹ

– Con phải sống cho thành thật, không được dối trá, nghe con! – Mẹ hết lời khuyên nhủ cậu con trai như vậy.

– Nhưng bây giờ mẹ phải đi ngủ một giấc – Mẹ nói tiếp – Nếu bác láng giềng có qua chơi, con phải bảo với bác ấy là mẹ không có nhà nhé.

Check Also

Ông Ba Bị ở trong tủ

Ông Ba Bị ở trong tủ

Vợ chồng nọ có đứa con đã 5 tuổi mà cứ khóc cả ngày.  Hôm …