Home / Câu đố vui / Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu?

Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu?

original - Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu?

Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu?

Cây nhang

Từ khóa từ Google:

  • https://truyencuoivui com/cau-do-vui

Check Also

original 310x165 - Hanbok là đồ của Hàn Quốc. Kimono là đổ của Nhật. Áo dài là của Việt Nam. Vậy Bikini là của nước nào?

Hanbok là đồ của Hàn Quốc. Kimono là đổ của Nhật. Áo dài là của Việt Nam. Vậy Bikini là của nước nào?

Hanbok là đồ của Hàn Quốc. Kimono là đổ của Nhật. Áo dài là của …