Home / Câu đố vui / Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu?

Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu?

animal ape banana 321552 1 1200x675 1 - Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu?

Lúc dài 2 màu, lúc ngắn chỉ còn 1 màu?

Cây nhang

Check Also

laughter 1369402 960 720 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …