Home / Câu đố vui / Măng nào ko mọc ra từ tre?

Măng nào ko mọc ra từ tre?

twenty208 - Măng nào ko mọc ra từ tre?

Măng nào ko mọc ra từ tre?

Măng cụt

Check Also

featimg funny baby 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …