Home / Truyện cười / Truyện cười hàng ngày / Mèo mù vớ phải cá rán

Mèo mù vớ phải cá rán

Mèo mù vớ phải cá rán

Người chủ hiệu đi qua phòng đóng gói, trông thấy một cậu bé đang ngả lưng trên một chiếc thùng, miệng huýt sáo vui vẻ.

– Mày làm được bao nhiêu tiền một tuần? – ông ta hỏi.

– 50 đôla một tuần, thưa ông.

– Đây là tuần lương của mày. Cút luôn đi! Khi gặp người quản đốc, ông chủ cằn nhằn:

– Anh thuê thằng bé đó ở đâu vậy?

– Chúng ta có thuê nó bao giờ đâu, nó vừa mang tới một kiện hàng từ một công ty khác.

Check Also

Chuyện vợ chồng anh Lương chị Ví

Chuyện vợ chồng anh Lương chị Ví

Anh Lương đi làm xa nhà tháng mới về một lần, hôm nay nghe tin …