Muốn thì mua lấy

Muốn thì mua lấy

Cha xứ đi công du sang vùng khác,vào quán ăn gọi toàn thịt cá. Hôm đó là ngày Thứ Sáu.

Các giáo dân ngồi trong quán nhìn thấy sợ lắm. Một anh bạo gan đến hỏi :

– Thưa Cha, chỗ chúng con Cha bề trên không cho chúng con ăn thịt cá vào ngày Thứ Sáu đâu ạ

– Thì ta cũng không cho ăn. Muốn ăn thì mua lấy mà ăn.

Check Also

Đến Chúa cũng không nhận ra

Đến Chúa cũng không nhận ra

Trong một giấc mơ thấy Chúa, bà lão 75 tuổi hỏi mình còn được sống …