Home / Truyện cười / Truyện cười vợ chồng / Như thế nào là người vợ lịch sự, tế nhị?

Như thế nào là người vợ lịch sự, tế nhị?

Như thế nào là người vợ lịch sự, tế nhị?

Một người vợ lịch sự và tế nhị nhất là người vợ bí mật vá hộ cho chồng lỗ thủng ở trong túi quần mà không hề cho chồng hay biết. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ là làm sao người vợ lịch sự và tế nhị kia biết túi quần của chồng mình bị thủng?

Trên thực tế có rất nhiều vị đàn ông đã trực tiếp hay gián tiếp, bằng cách này, cách khác tìm cách cản trở “nghĩa cử” tốt đẹp này của vợ. Chúng tôi cũng khuyên các ông chồng chớ nên bí mật thả sâu róm vào túi quần của mình, bởi đó là hành động xúc phạm vợ có chủ ý.

Check Also

Giá áo đang lên, giá quần đang tụt

Giá áo đang lên, giá quần đang tụt

Có 2 vợ chồng nọ, người chồng thì rất chung thủy còn người vợ thì …