Phê bình bẩn

Phê bình bẩn

Đại đội trưởng phê bình Trung đội 2 :

– Tuần này vệ sinh còn rất bẩn, cứ ngớt cái mồm tôi ra là hố xí lại đầy.

Loading...
Xem thêm:  Lạc đà làm gì?