Rút ra

Rút ra

– Tuấn: Hôm qua cậu bị điểm kém kiểm tra môn toán, cậu có rút ra điều gì ko?

– Hùng: Mình thì ko nhưng bố mình thì có đấy!

– Tuấn: Thế à, bố cậu rút ra điều gì vậy?

– Hùng: Bố mình rút ra roi! Ăn roi đau lắm!

Check Also

Trắng và đen

Trắng và đen

Tân sang chơi nhà Tài – Tân hỏi: Này Tài ơi! Sao chị của cậu …