Home / Câu đố vui / Sở thú bị cháy

Sở thú bị cháy

Funny Smiling Baby Picture - Sở thú bị cháy

Hỏi: Sở thú bị cháy, con gì chạy ra đầu tiên?

Trả lời: Con người.

Check Also

funny yoga memes 310x165 - Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?

Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?

Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm? Cây …