Home / Câu đố vui / Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

animal ape banana 321552 1 1200x675 1 - Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

Tại sao con mèo thấy con chuột mà con mèo lại chạy?

Vì con mèo chạy bắt con chuột

Check Also

funny animal picture 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …