Trắng và đen

Trắng và đen

Tân sang chơi nhà Tài

– Tân hỏi: Này Tài ơi! Sao chị của cậu trắng thế?

– Tài nói: À! thế mà cũng không biết. Tại chị ấy ít ra khỏi nhà nên mới trắng như thế.

– Tân nói: Không dám đâu! Thế sao con "heo mọi" nhà cậu đấy, nó ở trong nhà suốt ngày mà sao nó đen thui thế chứ?

– Tài: Ới trời!?

Check Also

Đoán sai

Đoán sai

– Tí: Vì sao cậu không rửa mặt? Đến sáng nay cậu ăn gì tớ …