Home / Truyện cười / Truyện cười danh nhân / Trí thông minh của người mạnh khoẻ

Trí thông minh của người mạnh khoẻ

Trí thông minh của người mạnh khoẻ

Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:

– Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.

Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:

– Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Giờ ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây, và tôi có thể tin rằng ông có một bộ óc thông minh.

Check Also

Đừng lo

Đừng lo

Thủ tướng Winston Churchill có một bộ ria rất đẹp. Một hôm, trong một cuộc …