Home / Câu đố vui / Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

animal ape banana 321552 1 1200x675 1 - Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

Tuần trăng mật (Thích đi bao nhiêu ngày thì đi)

Check Also

funny animal picture 310x165 - Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được?

Cái gì lúc cao, lúc thấp, lúc to, lúc nhỏ nhưng không sờ được? Âm …