Home / Câu đố vui / Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

loat anh dong vat vui nhon xem la cuoi Hinh 7 - Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

Tuần nào trong năm có thể ít hoặc nhiều hơn 7 ngày?

Tuần trăng mật (Thích đi bao nhiêu ngày thì đi)

Check Also

edfd27f3270c36eedae 310x165 - Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?

Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm?

Cây gì chẳng dám mua bán, ngày nào cũng có nhiều người đến tìm? Cây …