Vẫn chưa biết

Vẫn chưa biết

– Cậu đã lấy được bằng lái xe chưa?

– Tớ cũng không biết nữa. Khi tớ xuất viện thì vị thầy dạy tớ thực hành vẫn còn mê man…

Check Also

Tác dụng của ôtô

Tác dụng của ôtô

Gặp nhau bên lề hội thảo về an toàn giao thông, tàu hoả bảo với …