Home / Câu đố vui / Vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh cả tao lẫn mày. Là thứ gì?

Vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh cả tao lẫn mày. Là thứ gì?

featimg funny baby - Vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh cả tao lẫn mày. Là thứ gì?

Vì tao tao phải đánh mày, vì mày tao phải đánh cả tao lẫn mày. Là thứ gì?

Con muỗi

Từ khóa từ Google:

  • ảnh vui
  • ảnh truyện cười
  • ảnh bài con đường học trò
  • tập văn tả cơn mưa rào
  • truyện cười ngắn
  • thơ tình của hàn ua han mac tu

Check Also

featimg funny baby 310x165 - Con gì bỏ đuôi thành con cá?

Con gì bỏ đuôi thành con cá?

Con gì bỏ đuôi thành con cá? Con cáo